Osuszanie, odgrzybianie, ekspertyzy mykologiczne

Firma od 1990 roku zajmuje się tematem wilgoci w budownictwie. Zajmujemy się zarówno orzecznictwem, a więc wykonujemy ekspertyzy i opinie mykologiczne i budowlane dotyczące zawilgocenia i zagrzybienia budynku oraz ekspertyzy typowo budowlane.

    Wieloletnie doświadczenie w zakresie mykologii pozwala na wszechstronne wykorzystywanie ugruntowanych i nowoczesnych technologii.

Doświadczenie w rzeczoznawstwie pozwala na odpowiedni dobór technologii, preparatów, materiałów dla zlecanego zadania. Problem wilgoci w budownictwie wymaga indywidualnego podejścia do każdego tematu.

W ramach prac stosujemy m.in. technologie firm Schomburg, Deitermann, Remmers, Drizoro, ale w miarę potrzeb i konieczności wykorzystujemy również inne znane marki w tej dziedzinie.

W przypadku nieskutecznych izolacji poziomych wykorzystujemy technologie iniekcji – przepony poziome. Dla dobrania odpowiednich technologii dla wykonania przepon poziomych niezbędna jest ocena stopnia zawilgocenia i zasolenia ścian., jak również szczelności spoin i określenia materiałów z jakich wykonane są ściany. Brak takiego orzeczenia często prowadzi do stosowania preparatów „na oko”. Dlatego kierując się profesjonalizmem najpierw oceniamy powyższe warunki, aby zdecydować o tym w jaki sposób wykonać zabiegi iniekcyjne. Należy oprócz dobrania odpowiednich preparatów, również ocenić czy przepony należy wykonywać np. jednorzędowo, czy dwurzędowo.

Podobnie w przypadku braku lub nieskutecznej izolacji pionowej. Często brak znajomości tematu prowadzi do nieprawidłowego wykonywania tych izolacji. Przykładowo przy nieskutecznej izolacji poziomej wykonuje się izolacje bitumiczne (popularnie smołowe), co może spowodować, że woda podciągana kapilarnie nie będzie mogła odparowywać na zewnętrzną stronę ściany i wtedy znacznie wzrasta zawilgocenie muru po stronie wewnętrznej. Nie wszystkie materiały na izolację pionową można stosować na wilgotne ściany. Dlatego też konieczne jest ocena eksperta mykologa dla doboru odpowiednich technologii i materiałów.

Ciągłe zawilgacanie ścian obwodowych powoduje korozję substancji budowlanej. Woda wnikająca w ściany, czy fundamenty nie jest obojętna chemicznie. Znajdują się w niej agresywne substancje chemiczne wypłukiwane np. z gruntu. Woda ta zawiera pewne ilości roztworów chlorków, siarczanów i azotanów. Dostają się one do zagłębionych elementów budynku i na skutek kapilarnego podciągania wilgoci, transportowane są do wyższych części obiektu. W efekcie wywołuje to powstawanie widocznych zawilgoceń, wykwitów solnych, łuszczenie się farb, przebarwienia, odpadanie tynków i w konsekwencji prowadzi do degradacji murów, a więc ich niszczenia.

Należy nadmienić, że kryształki soli, powiększając swoją objętość niszczą substancję budowlaną. Podobnie rzecz dzieje się z zamarzającą w zimie, przy wysokich mrozach, wodą w murach.

 

Nasze doświadczenie pozwala na walkę praktycznie ze wszystkimi rodzajami zawilgocenia i zagrzybienia w budownictwie . Zarówno tymi pochodzącymi z przyczyn nieprawidłowych izolacji, spowodowanych występującymi mostkami termicznymi jak i wszelkiego rodzaju zalaniami (awarie).

Szczególnym rodzajem naszej działalności jest orzecznictwo w dziedzinie zawilgoceń i zagrzybień w budownictwie. Łącznie z tymi orzeczeniami wykonujemy także orzeczenia techniczne, w tym konstrukcyjne budynków. Wykonywaliśmy i wykonujemy Ekspertyzy zarówno dla jednostek budżetowych jak i dla zleceniodawców indywidualnych. W obiektach zabytkowych i nowoczesnych.

W ostatnich latach wykonywaliśmy prace specjalistyczne m.in.:

Odgrzybianie:

Mieszkanie i przebywanie w zagrzybionym środowisku jest bardzo niekorzystne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W budownictwie spotykamy się z Grzybami pleśniowymi i grzybami domowymi. Grzyby domowe to pospolicie nazywane pleśnie, często spotykane w mieszkaniach i budynkach na ścianach, sufitach. Grzyby te co prawda powodują powierzchowne zniszczenia materiałów budowlanych, jednak ważniejsze jest ich oddziaływanie na zdrowie człowieka. Spotykane grzyby pleśniowe najczęściej należą do podgromad workowców /Ascomycotina/ i grzybów niedoskonałych /Deutermycotina/. Grzyby pleśnie powodują powierzchniową destrukcję materiałów budowlanych, obniżają estetykę wnętrz i powodują dyskomfort użytkowania. Ważniejszą sprawą jest ich wpływ na zdrowie użytkowników.

Użytkownicy narażeni są na wdychanie zarodników grzybów oraz na nieprzyjemne zapachy zgnilizny. Stałe przebywanie w tych pomieszczeniach powoduje osiadanie zarodników na ubraniach, włosach itp. Utrzymywanie takiego stanu może spowodować rozprzestrzenienie się zarodników grzybowych na inne elementy w budynku.

Ich destrukcyjny charakter przejawia się w działaniu trucizn wytwarzanych przez te grzyby w postaci mykotoksyn na zdrowie człowieka i zwierząt. W literaturze przedmiotu wykazano związki z działaniem tych substancji na zdrowie człowieka i zwierząt powodującym szereg chorób w tym z nowotworowymi włącznie. Stwierdzono współzależność występowania poważnych chorób nowotworowych, chorób płuc, przewlekłe grypy, stany kataralne, niewyjaśnione bóle stawów i mięśni, zawroty głowy i objawy zatrucia oraz choroby grzybiczne w tym np. Aspergiloza

Dlatego też do tematu odgrzybienia niezbędne jest profesjonalne podejście. Często użytkownicy po prostu ścierają grzyby nie mając świadomości, że w ten sposób mogą zaszkodzić swojemu zdrowiu. Grzyb ten osiadając na rękach lub ubraniu może powodować stany uczuleniowe.

Innym rodzajem grzybów spotykanych w budynkach są grzyby domowe. Są to najczęściej Grzyby domowe właściwe (Serpula lacrymans), grzyb domowy biały Poria vaporaria , grzyb domowy piwniczny i inne.

Grzyb domowy biały jest jednym z najpospolitszych grzybów domowych. Wywołuje rozkład drewna o charakterze zgnilizny brunatnej i dość szybko potrafi się przenieść na inne elementy drewniane w budynku. Natomiast grzyb domowy właściwy to najbardziej pospolity grzyb domowy. Grzyby domowe występujące na elementach drewnianych budynku poza zagrożeniami dla zdrowia ludzi i zwierząt powodują korozję biologiczną drewna. Potrafią całkowicie zniszczyć drewno i doprowadzić do katastrofy budowlanej (np. zawalenia dachu).

Firma nasza na oględziny zawsze wysyła eksperta mykologa, który ocenia stopień zagrzybienia i rodzaj grzybów pleśniowych oraz przyczyny ich powstawania. Po takiej opinii możliwe jest dobranie odpowiednich środków biobójczych i zabezpieczających oraz zaproponowanie odpowiednich technologii dla usunięcia przyczyn powstawania zagrożeń mykologicznych. Należy pamiętać, że zawsze po usunięcia zagrzybienia powinno się pomieszczenie poddać ozonowaniu. Ozon skutecznie zabija zarodniki grzyba rozsiane po pomieszczeniach oraz bakterie i wirusy. Ozonowanie wykorzystujemy też do zabijania wszelkich nieprzyjemnych zapachów.

 

Ekspertyzy i opinie mykologiczne.

Wykonujemy ekspertyzy mykologiczne. Ekspertyza mykologiczna ma za zadanie wskazanie i ocenę stanu technicznego pod względem mykologicznym (zawilgocenia i zagrzybienia) budynku czy pomieszczenia. Następnie wskazanie przyczyn powstawania zagrożeń w postaci wilgoci i grzyba (pleśniowego czy domowego) do badań stosujemy nowoczesne metody badań. Posiadamy narzędzia do badania wilgotności wszystkich materiałów budowlanych, kamerę termowizyjną, laboratorium do badania poziomu zasolenia i określania rodzajów grzyba, sprzęt do badania wentylacji i wiele innych przyrządów.

Efektem ekspertyzy jest także określenie zagrożeń jakie niosą za sobą zjawiska mykologiczne na badanym obiekcie oraz wskazanie technologii i sposobów likwidacji zawilgocenia i zagrzybienia budynku czy pomieeszczenia.
Do dokumentacji załączamy w zależności od zakresu zlecenia tabele wykonanych badań i pomiarów. Każda ekspertyza wyposażona jest w dokumentację fotograficzną zagrożeń.

W ramach wykonawstwa zajmujemy się:

 • osuszaniem;
 • odgrzybianiem;
 • odtwarzaniem izolacji poziomych i pionowych;
 • remontami tarasów;
 • usuwaniem wilgoci technologicznej;
 • hydroizolacjami i hydrofobizacją;
 • ozonowaniem /dezynfekcją ozonem, likwidacją przykrych zapachów/;
 • wykonywaniem drenaży,
 • wypożyczaniem maszyn osuszających;
 • pomiarami wilgotności ścian, posadzek /np. przed położeniem podłóg/,
 • oraz wszelkimi innymi sprawami dotyczącymi wilgoci w budownictwie,Oraz:
 • przeprowadzamy ekspertyzy mykologiczne;
 • wystawiamy opinie mykologiczne;
 • zajmujemy się projektowaniem i kosztorysowaniem robót izolacyjnych i osuszeniowych;
 • doradztwem w zakresie wilgotnościowych ekspertyz budowlanych;
 • doradztwem w doborze technologii osuszania;
 • kosztorysowaniem budowlanym;
 • kierowaniem budową (kierownik budowy);
 • nadzorami budowlanymi.Wykonujemy również roboty remontowo – budowlane.

  Opinie wykonamy na terenie całego kraju. Roboty mykologiczno – budowlane wykonujemy głównie na terenie Polski północnej i centralnej. Jednak ciekawszych tematów podejmiemy się na terenie
  całego kraju.