Realizacje – wykonane prace

W ostatnim okresie wykonywaliśmy zlecenia dla wielu Inwestorów W ramach orzecznictwa wykonywaliśmy ekspertyzy i opinie z dokumentacjami wykonania prac mykologicznych m.in.:

» ekspertyza mykologiczna trzech budynków Stajni Artyleryjskich znajdujących się pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Były to trzy obiekty o łącznej powierzchni ponad 20.000 m3 i znajdują się w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2 . M.in. dzięki opracowaniu Inwestor TOTAL PACK z Warszawy uzyskał pozwolenie na budowę. Budynki te przeznaczono na CENTRUM HANDLOWE w zabytkowych budynkach;

» ekspertyza mykologiczna budynku Nadleśnictwa Strzałowo w woj. warmińsko-mazurskim. Na podstawie opracowania przeprowadzono przetarg i wykonano remont budynku;

» opracowania dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja polegała na opracowaniu projektu osuszenia i izolacji piwnic zabytkowego pałacu będącego siedzibą Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko- pomorskiego we Włocławku;

» ekspertyza mykologiczna pomieszczeń piwnicznych budynku nr 2 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej w Inowrocławiu;

» ekspertyza mykologiczna pracowni malarza artysty Marka Okrassy w Sopocie przy ul. Wybickiego w Sopocie;

» ekspertyza mykologiczna budynku SAVOY w centrum Bydgoszczy(o pow. kilku tys. m2)- opracowanie niezbędne było dla planowanego remontu budynku;

» ekspertyza mykologiczna i techniczna budynku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy przy ul. Krupińskiego- na podstawie opracowania przeprowadzono remont izolacji i osuszenie budynku;

» ekspertyza mykologiczna dla Urzędu Gminy w Wapielsku w województwie kujawsko-pomorski. Dotyczyła budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- na podstawie opinii przeprowadzono prace mykologiczne i remontowe budynku;

» ekspertyza mykologiczna pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – na podstawie dokumentacji przeprowadzono przetarg i wykonano prace osuszająco-odgrzybiające;

» ekspertyza mykologiczna dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Gdańsku, Pruszcz Gdański- opracowanie dotyczyło budynku mieszkalnego o pow. ok. 600m2 w Rokitkach. Na podstawie opracowania przeprowadzono przetarg i wykonano prace remontowe;

» ekspertyzę mykologiczną dotycząca budynków w tym konstrukcji drewnianej dachów kompleksów budynków w Dobrym Mieście (Inwestor BUDOPRZEM, Olsztyn)

» ekspertyzę mykologiczną i techniczną konstrukcyjną kompleksu budynków Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim Inwestor Prokuratura Okręgowa w Koszalinie;

Ekspertyzy dla Inwestorów prywatnych, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych m.in.:

» ekspertyza mykologiczna Pałacu w Orłowie – inwestor państwo Lipińscy;

» opracowanie dotyczące mieszkań Wspólnoty Mieszkaniowej w Ornecie przy ul. Wojska Polskiego 4;

» budynek jednorodzinny w Gronowie w województwie kujawsko-pomorskim;

» mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Golub;iu Dobrzyniu;

» dla Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Chrobrego w Poznaniu;

» dla Spółdzielni Mieszkaniowej METALIK w Gorzowie Wielkopolskim;

» budynek przy ul. Leżajskiej 2 w Poznaniu dla Pracowni Architektonicznej ARCHIX;

» Stajni dla Gospodarstwa Pacółtowo w województwie warmińsko-mazurski;

» ekspertyza mykologiczna i techniczna budynku w Darłowe przy ul. Kąpielowej;

» ekspertyzą mykologiczna dla Zespołu Szkół nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim;

» ekspertyzą mykologiczna budynku w Nadleśnictwie w Kaczorach pow. pilski;

» mieszkanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie przy ul. Armii Krajowej 9;

» opinia dotycząca zawilgocenia mieszkań w nowym budynku przy ul. Strzeleckiej 54 w Bydgoszczy;

Z ważniejszych prac wykonywaliśmy m.in.;

» prace osuszeniowe i izolacyjne zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B. SERAFITKI w Toruniu przy ul. Paderewskiego 2;

» osuszanie i odgrzybianie z hydroizolacją i drenażem opaskowym w zabytkowym budynku zakonnym dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej Serafitek- Prowincja w Poznaniu – prace w budynku w Nieszawie przy ul. Noakowskiego 11;

» prace izolacyjne i odgrzybieniowe piwnic zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Ciechocinku;

» prace remontowe i izolacyjne w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 220;

» izolacje i prace osuszeniowe w piwnicach zabytkowego pałacu będącego siedzibą Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko – pomorskiego we Włocławku za które otrzymano referencje Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

» prace izolacyjne i osuszające w budynku Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej w Szubinie;

» przepony poziome i izolacje piwnic zabytkowej kamienicy w Bydgoszczy przy Al. Mickiewicza 3;

» osuszanie i prace mykologiczne pomieszczeń archiwum w budynku Nadleśnictwa w Zawałach woj. kuj.-pom.;

» zaprojektowanie i wykonanie izolacji i osuszenia budynku GOSP w Wądzyniu woj. kuj.-pom.;

» izolacje i prace osuszeniowe piwnic budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23;

» prace osuszeniowe zabytkowej kamienicy przy ul. Żeglarskiej w Toruniu w siedzibie PZU;

» prace mykologiczne i izolacyjne w piwnicach banku PKO w Gołdapi;

» izolacja ścian fundamentowych (przepony, izolacje pionowe) budynku przy ul. Dekerta 24 w Toruniu dla PW „MERC” w Toruniu;

» roboty odgrzybieniowe Kancelarii Prawnej D Fabisiak w Bydgoszczy;

» prace odgrzybieniowe hali produkcyjnej Grupy CB- Prefabrykacja w Toruniu;

» prace izolacyjne i odgrzybieniowe Przychodni Lekarskiej „HIPOKRATES” w Toruniu przy ul. Filtrowej 298;

» prace w szkołach i przedszkolach w Toruniu za które otrzymano dyplom wyróżniający Prezydenta Miasta Torunia;

» wiele prac dla inwestorów państwowych i indywidualnych.